STUDIO 3 Distance collection
STUDIO 3 Distance collection

K O N T A K T

E-mail   studio3cz@gmail.com

Socials   Instagram   Tiktok   Facebook


V případě zájmu o autorské STUDIO 3 modely či spolupráci nás neváhejte kontaktovat skrze e-mail nebo výše zmíněné sociální sítě.


A R T   D I R E C T O R S


V Á C L A V   Č E R N Ý


Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 

Ateliér Designu oděvu a obuvi


Fakulta umění a designu UJEP 

Ateliér oděvního a textilního designu


Technická univerzita v Liberci

Ateliér designu oděvu a textilu


J A N   S Y R O V Á T K A


Fakulta umění a designu UJEP

Ateliér oděvního a textilního designu


Technická univerzita v Liberci

Ateliér designu oděvu a textilu


V E N D U L A   M E N Š Í K O V Á


Technická univerzita v Liberci

Ateliér Designu textilu


Fakulta umění a designu UJEP

Ateliér oděvního a textilního designu


Technická univerzita v Liberci

Ateliér designu oděvu a textilu