C O L L E C T I O N S

S E L E C T I O N     O F     C O L L E C T I O N S


r e a d y - t o - w e a r   M Y T H  2 4

p r e s e n t e d   a t   W E ' R E   N E X T  2 3


 r e a d y - t o -  w e a r   M A R I E   C O L L E C T I O N

p r e s e n t e d   a t   F a s h i o n  &  f o o t w e a r   s t u d i o   U M P R U M   s h o w  2 3


S T U D I O  3   L E A T H E R   H A N D B A G S

p r e s e n t e d   a t   M e r c e d e s - B e n z   P r a g u e   F a s h i o n   W e e k  2 3


D I S T A N C E   C O L L E C T I O N

p r e s e n t e d   a t   W E ' R E   N E X T  2 2


I N F O R M E L   C O L L E C T I O N

p r e s e n t e d   a t   Z L I N   D E S I G N   W E E K  2 2


A F T E R L I F E

p r e s e n t e d   a t   M e r c e d e s - B e n z   P r a g u e   F a s h i o n   W e e k  -  V A N   G R A A F   J u n i o r   T a l e n t  2 2 \ F W 2 2


C L U B   K I D S 

p r e s e n t e d   a t   M e r c e d e s - B e n z   P r a g u e   F a s h i o n   W e e k  2 1 \ S S 2 2


T O L U E N

p r e s e n t e d   a t   W E ' R E   N E X T  2 1


V A N D A L I S M   A R T 

p r e s e n t e d   a t   M e r c e d e s - B e n z   P r a g u e   F a s h i o n   W e e k  2 1 \ S S 2 2 


I D E N T I T Y 

p r e s e n t e d   a t   M e r c e d e s - B e n z   P r a g u e   F a s h i o n   W e e k  2 1 \ F W 2 1


P U R E   C O L L E C T I O N


T H E   5 T H   E L E M E N T

p r e s e n t e d   a t   M e r c e d e s - B e n z   P r a g u e   F a s h i o n   W e e k  2 1 \ S S 2 2


P E R S O N A   C O L L E C T I O N

p r e s e n t e d   a t   M e r c e d e s - B e n z   P r a g u e   F a s h i o n   W e e k  2 1 \ F W 2 1

V případě zájmu o autorské STUDIO 3 modely či spolupráci nás neváhejte kontaktovat skrze e-mail nebo sociální sítě.