E V E N T S


D E S I G N B L O K   2 0 2 3

Během výstavy HIGH CRAFT v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze v rámci Designbloku STUDIO 3 představilo modelovou řadu MYTH24 LINE obsahující výrazné grafické dezény a módní doplňky.   MYTH24 LINE vychází z hlavní kolekce STUDIO 3 ready-to-wear MYTH24. Speciální poděkování patří firmě Kříž, spol. s.r.o. za zhotovení textilních etiket, které vizuálně dokreslují modelovou řadu MYTH24 LINE a kolekci ready-to-wear MYTH24.


W E ' R E   N E X T   2 0 2 3

V rámci samostatné přehlídky STUDIO 3 supported by KOLEKTOR CAFE na WE'RE NEXT  STUDIO 3 představilo kolekci ready-to-wear MYTH24, která čítá 27 siluet. Kolekce STUDIO 3 ready-to-wear MYTH24 čerpá inspiraci z mytologií napříč evropskými kulturami.


C Z E C H   D E S I G N   W E E K   2 0 2 3

STUDIO 3 se v září 2023 zúčastnilo mezinárodního festivalu Czech Design Week, který proběhl ve výstavní síni Mánes.  V rámci letošního týdne designu STUDIO 3 představilo monochromatickou kazetovou řadu  pre-MYTH24, která udává tvarový tón kolekce STUDIO 3 ready-to-wear MYTH24 


B E S T   I N   D E S I G N   2 0 2 3

Kolekce STUDIO 3 DISTANCE se umístila v TOP 10 nejlepších prací roku 2023 v mezinárodní soutěži BEST IN DESIGN 2022, která každý rok oceňuje nejlepší současné designéry napříč Evropou. Soutěž BEST IN DESIGN se pravidelně koná v rámci festivalu ZLIN DESIGN WEEK. 


D O T E K   2 0 2 2

Konec října 2022 se nesl v duchu charitativní módní akce DOTEK ve Zlíně. STUDIO 3 zde prezentovalo kolekci DISTANCE a současně podpořilo neziskovou organizaci Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. darováním několika autorských modelů do charitativní aukce.


W E ' R E   N E X T   2 0 2 2

V rámci mezinárodního fashion eventu WE'RE NEXT22 STUDIO 3 představilo kolekci DISTANCE, která zkoumá problematiku autistického spektra skrze střihovou rozmanitost.


C Z E C H   D E S I G N   W E E K  2 0 2 2

STUDIO 3 se zúčastnilo mezinárodního festivalu Czech Design Week 2022, který proběhl ve výstavní síni Mánes. Za svou tvorbu získalo cenu festivalu Czech Design Award.


F A S H I O N   P E R F O R M A N C E   2 0 2 2 

STUDIO 3 využilo již dříve prezentovanou kolekci INFORMEL k experimentální fashion performance, zobrazující tento výtvarný směr skrze pohyb jednotlivce. Tato performance proběhla v čistém galerijním prostoru v Domě umění Ústí nad Labem.


Z L I N   D E S I G N   W E E K   2 0 2 2 

V rámci festivalu ZLIN DESIGN WEEK se STUDIO 3 mělo možnost zúčastnit fashion show, která proběhla v prostorách zlínského zámku. STUDIO 3 se zde představilo s kolekcí INFORMEL. 


B E S T   I N   D E S I G N  2 0 2 2

Kolekce STUDIO 3 IDENTITY Václava Černého se umístila na druhém místě v mezinárodní soutěži BEST IN DESIGN 2022, která každý rok oceňuje nejlepší současné designéry napříč Evropou. Soutěž BEST IN DESIGN se pravidelně koná v rámci festivalu ZLIN DESIGN WEEK.


V A N   G R A A F   J U N I O R   T A L E N T   M B P F W   2 0 2 2

STUDIO 3 se zúčastnilo finále soutěže VAN GRAAF Junior Talent v rámci Mercedes-Benz Prague Fashion Week 2022. Kolekce STUDIO3 AFTERLIFE Venduly Menšíkové se nese v duchu post apokalyptického světa a zrodu nových forem, které vyvstávají z organické degenerace tkáně.


W E ' R E   N E X T   2 0 2 1

STUDIO 3 se v září 2021 zúčastnilo s kolekcí TOLUEN pražského módního maratonu WE'RE NEXT. 


M A S T E R   O F   C R Y S T A L   M B P F W   2 0 2 1

Preciosa Components vyhlásila mezinárodní soutěž Master of crystals 2021, na které STUDIO 3 reprezentovala Vendula Menšíková se svým modelem. V oděvu je použitý autorský tisk a ruční práce s komponenty od Preciosa. 


V případě zájmu o autorské STUDIO 3 modely či spolupráci nás neváhejte kontaktovat skrze e-mail nebo sociální sítě.